چهارشنبه 1398/03/29
سایتی شبیه به ایپراف می خواهید؟

 

سلام

ایپراف با موتور قدرتمند "ناحیه آموزش" در www.learnarea.ir راه اندازی شده است. این نرم افزار توسط ASP.NET MVC طراحی شده است و می توانید با مراجعه به سایت ناحیه آموزش و درخواست آن، سایتی شبیه به ایپراف برای خود راه اندازی کنید.

ورود به سایت ناحیه آموزش

http://eprof.ir