آموزشی برای فروش دارید.

ایپراف تنها بستر عرضهٔ محتوا است و تولیدکننده را در فروش آن سهیم می‌کند. ایپراف برای محتوای رایگان هیچ مبلغی را از تولیدکننده دریافت نخواهد کرد و همواره بازاریابی را بر روی محتوا انجام خواهد داد. اگر محتوا فروشی باشد ٪۷۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم می‌گردد. ایپراف محتوا را به هیچ‌وجه نمی‌خرد و دستمزد نمی‌پردازد.
ارزش گذاری محتوای تولیدکنندگان بر عهدهٔ خود آنها است. اما ایپراف بر اساس معیارهای مختلف رشد بازار و قیمت‌های رقابتی، بازهٔ قیمت را به تولید‌کننده پیشنهاد خواهد داد. تولیدکننده می‌تواند بر اساس تشخیص و سیاست‌های رقابتی خود، قیمت نهایی را مشخص کند.
در پنل ایپراف لیست کاملی از فروش، درآمد، میزان بازخورد، و تعداد شرکت‌کنندگان در اختیار شما قرار می‌گیرد تا در تولید آموزش‌های بهتر به شما کمک کند. در هر زمانی که مایل بودید می‌توانید درخواست تسویه حساب خودتان را بدهید. ایپراف در روز پانزدهم هر ماه به درخواست‌های تسویه رسیدگی می‌کند و ظرف مدت ۷۲ ساعت از پایان وقت اداری پانزدهم ماه شمسی مبلغ مورد درخواست به حساب اساتید واریز خواهد شد.
www.Eprof.ir