درباره ایپراف

ایپراف سایتی برای انتشار دانش است. اگر دانشی در اختیار دارید آن را در ایپراف نشر دهید و حتی از آن درآمد کسب کنید. اگر به دنبال دانشی هستید، آن را در ایپراف با هزینه ای کم دریافت کنید. یکی از بزرگترین اهداف ایپراف کم کردن هزینه های برگزاری جلسات آموزشی و کلاس های خصوصی است و فراهم کردن آموزش ها برای افرادی که به اساتید خوب دسترسی ندارند.
ایپراف تنها بستر عرضهٔ محتوا است و تولیدکننده را در فروش آن سهیم می‌کند. ایپراف برای محتوای رایگان هیچ مبلغی را از تولیدکننده دریافت نخواهد کرد و همواره بازاریابی را بر روی محتوا انجام خواهد داد. اگر محتوا فروشی باشد ٪۷۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم می‌گردد. ایپراف محتوا را به هیچ‌وجه نمی‌خرد و دستمزد نمی‌پردازد.
www.Eprof.ir