جدید ترین کلاس ها

آموزش ویندوز 10
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:00:00
تعداد دانشجو: 2 نفر درحال برگزاری
آموزش Powe Point 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:23:32
تعداد دانشجو: 4 نفر درحال برگزاری
آموزش Excel 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:23
تعداد دانشجو: 2 نفر درحال برگزاری
آموزش Word 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 02:36:09
تعداد دانشجو: 6 نفر کامل

کلاس های تصادفی

آموزش Word 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 02:36:09
تعداد دانشجو: 6 نفر کامل
آموزش Powe Point 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:23:32
تعداد دانشجو: 4 نفر درحال برگزاری
آموزش ویندوز 10
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:00:00
تعداد دانشجو: 2 نفر درحال برگزاری
آموزش Excel 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:23
تعداد دانشجو: 2 نفر درحال برگزاری